Wychowanie fizyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2016

W Szkole Przysposabiającej do Pracy podczas zajęć z wychowania fizycznego uczniowie rozwijają i doskonalą swoją sprawność fizyczną, kondycyjną i koordynacyjną, wzmacniają swoje zdrowie oraz kształcą osobowość, postawy etyczne i społeczne.

Uprawianie sportu, bycie aktywnym fizycznie sprawia, że młody człowiek:

 • rozwija wolę - poprzez systematyczny trening, mobilizuje się do koncentracji w czasie współzawodnictwa,
 • rozwija sferę emocjonalną - przeżywa sukces sportowy lub porażkę, doświadcza uznania jako zwycięzca,
 • kształtuje postawę etyczną - poprzez współdziałanie w wysiłku sportowym, poszanowanie reguł gry, stosowanie zasady uczciwości, fair play,
 • poznaje przepisy gier sportowych, obserwuje i uczy się od innych.

W naszym Ośrodku zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na boisku szkolnym, w terenie, na hali, na basenie, w kręgielni i na lodowisku. Uczniowie mają możliwość realizowania zajęć z wychowania fizycznego w ramach:      

 • zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym, realizując następujące działy:
  • lekkoatletykę,
  • gimnastykę,
  • elementy gier zespołowych,
  • gry rekreacyjno-sportowe,
  • gry i zabawy ruchowe.
 • obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez ucznia.

W roku szkolnym 2015/2016 w ramach zajęć do wyboru uczniowie dokonali wyboru spośród następujących propozycji:

 • zajęcia sprawnościowo-zdrowotne: zajęcia na pływalni, zajęcia na lodowisku, zajęcia na kręgielni,
 • zajęcia sprawnościowo-zdrowotne: gry i zabawy ruchowe (skoczne, bieżne, kopne, z dźwiganiem i mocowaniem itp.), ćwiczenia muzyczno-ruchowe, pląsy, aerobik, elementy tańca,
 • zajęcia sprawnościowo-zdrowotne: gry rekreacyjne (badminton, dwa ognie, ringo, itp.), tenis stołowy, unihokej, jazda na rolkach,
 • zajęcia aktywnej turystyki: turystyka piesza.

Oferta zajęć do wyboru może ulec zmianie zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów. Staramy się wzbogacać i uatrakcyjniać zajęcia poprzez wprowadzanie ciekawych metod i form pracy oraz stosując różne środki dydaktyczne. Wszystko to sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. 

Autor: Anna Jabłońska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia na kręgielni

  Zajęcia na kręgielni

 • Powiększ zdjęcie Ćwiczenia muzyczno-ruchowe

  Ćwiczenia muzyczno-ruchowe

 • Powiększ zdjęcie Wspólne zdjęcie wychowanków i nauczycieli po zawodach w biegu przełajowym

  Wspólne zdjęcie wychowanków i nauczycieli po zawodach w biegu przełajowym

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia na pływalni

  Zajęcia na pływalni

 • Powiększ zdjęcie Zawody w tenisie stołowym

  Zawody w tenisie stołowym

 • Powiększ zdjęcie Turystyka piesza

  Turystyka piesza

 • Powiększ zdjęcie Turystyka piesza

  Turystyka piesza