Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są: