Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

Koła zainteresowań / Kluby

  1.  ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.

Nazwa koła / organizacji / klubu

Prowadzący

1.

Koło taneczne

Ilona Pyrz

2.

Koło muzyczne

Monika Zych

3.

Koło taneczno-teatralne

Katarzyna Maj, Iwona Wójcik

4.

Koło zainteresowań sportowych

Małgorzata Władna

5.

Koło rekreacyjno-sportowe

Janusz Paterek, Marcin Wójcik

6.

Koło rekreacyjno-sportowe

Anna Bobowska, Jarosław Tomala

7.

Koło rozwijające zainteresowania zawodowe

Robert Balicki

8.

Koło filmowe

Anna Grosicka

9.

Harcerstwo

Adam Gadawski

10.

Szkolny Klub Wolontariusza "Podaj rękę"

Edyta Solarska, Arleta Sadło-Paterek, Aneta Łukasik, Dagmara Szcześniak