Szkoła Przysposabiająca do Pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wychowanie fizyczne

Przejdź do - Wychowanie fizyczne

W Szkole Przysposabiającej do Pracy podczas zajęć z wychowania fizycznego uczniowie rozwijają i doskonalą swoją sprawność fizyczną, kondycyjną i koordynacyjną, wzmacniają swoje zdrowie oraz kształcą osobowość, postawy etyczne i społeczne.

18 maja 2016
Anna Jabłońska
Czytaj więcej o: Wychowanie fizyczne

Przysposobienie do pracy

Przejdź do - Przysposobienie do pracy

Podczas zajęć z przysposobienia do pracy uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności i czynności praktycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie na miarę swoich możliwości.

12 maja 2016
Arleta Paterek
Czytaj więcej o: Przysposobienie do pracy

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Przejdź do - Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do roli osoby dorosłej, do samodzielności i aktywności w życiu dorosłym na miarę indywidualnych możliwości. Najważniejszym celem jest uczenie wiadomości i kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym, w zaspokajaniu swoich potrzeb i w załatwianiu swoich spraw oraz niesienia pomocy innym osobom.

11 maja 2016
Alicja Kiełb
Czytaj więcej o: Funkcjonowanie osobiste i społeczne