Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

Punkt konsulatacyjny dla Dzieci autystycznych i ich rodzin

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH I ICH RODZIN

działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie

Działalność Punktu Konsultacyjnego stanowi stały element oferty pomocowej naszego Ośrodka.

POMOC OFEROWANA PRZEZ PUNKT KONSULTACYJNY

Kadrę Punktu Konsultacyjnego tworzą:

Bardzo ważne jest, aby w czasie konsultacji rodzice dziecka udostępnili zespołowi diagnostycznemu możliwie jak najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną i psychologiczną.