Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

KLASA VIIIb SPU